Za pregled stanova odaberite zgradu iz lijevog izbornika kako bi dobili tlocrte svakog pojedinačnog stana.

Tlocrti zgrada A i B

Tlocrti zgrada C i D

Novogradnja - zgrada A i zgrada B